Våra medlemmar

är f.n. 43 aktiva och 3 passiva (icke vävande).

 

Medlemsavgiften

 

är 400 kr per år för aktiva medlemmar och 100 kr för passiva medlemmar.

Vi har visserligen trångt i våra vävrum men ser gärna att nya medlemmar tillkommer. Enda kravet är att man har grundkunskaper i vävning - vi hjälps ju alla åt vid beräkning och uppsättning av nya vävar.

Kontaktpersoner

Lena Nordin 08 664 74 92 (ordf) lenagunnel@yahoo.se

Lilian Anderson, 076 89 00 788 (kassör) lilian.anderson@comhem.se

Eva Blomberg, 070 564 93 70 (sekreterare) blomberg_eva@ahoo.se

www.lidingovavstuga.se © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use