Våra medlemmar

är f.n. 47 aktiva och 7 passiva (icke vävande).


Medlemsavgiften


är 400 kr per år för aktiva medlemmar och 100 kr för passiva medlemmar.

Vi har visserligen trångt i våra vävrum men ser gärna att nya medlemmar tillkommer. Enda kravet är att man har grundkunskaper i vävning - vi hjälps ju alla åt vid beräkning och uppsättning av nya vävar.

Kontaktpersoner

Lena Nordin 08 6647492 (ordf)  lenagunnel@yahoo.se

Ulla-Stina Löfdahl  070 6848433 (kassör) ullastina.lofdahl@gmail.com

Ann-Britt Christensson  070 8353923 (sekr) annbritt.christensson@gmail.com