är en ideell förening med f.n. 45 aktiva och 7 passiva (icke vävande) medlemmar. Vi håller till i Medborgarskolans lokaler på Stockholmsvägen 62, 181 42 Lidingö, där vi hyr 3 rum och har plats för 9 vävstolar.

Föreningens syfte är att främja intresset för och möjligheterna till vävning.  Vi vill bevara gammal kunskap, lära nytt, inspirera varandra och lära av varandra.  Vi prövar på allt svårare tekniker, men sätter också upp enklare vävar.  Vår ambitionsnivå är hög, vi vill väva vackra vävar av god kvalitet.

Så här arbetar vi: Varje medlem kan sätta upp förslag på något som just hon skulle vilja väva.  När tillräckligt antal väverskor nappat på förslaget bildas ett "vävlag", som hjälps åt att köpa in material och sätta upp väven.  Var och en väver sedan sin beställda bit, väven klipps ner, kostnaden beräknas för var och en och det är dags för nästa vävlag.

www.lidingovavstuga.se © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use