Om vår förening

Vårt syfte - vår ambition


Vårt syfte är att främja och tillgodose intresset för vävning. Vi bevarar gammal kunskap och tillämpar den i modern design. Vår ambitionsnivå är hög. 


I våra nio vävstolar väver vu mer eller mindre avancerade vävar, allt från tuskaft till damast. Vi inspirerar varandra och lär av varandra. 


Vi finns i Medborgarskolans lokaler på Stockholmsvägen 62 i Lidingö.Att vara medlem


Vi är en ideell förening med 40 aktiva och 6 passiva medlemmar. I mån av utrymme tar vi emot nya medlemmar.


Kravet för medlemskap är att man har grundkunskaper i vävning.


Medlemsavgiften är 500 kr per år för aktiva medlemmar och 200 kr för passiva medlemmar.