Vår förening

Vävstuga med historia

År 1940 etablerades en systuga på Lidingö. Tiderna var svåra och lidingöbor kunde genom systugan få hjälp med bl a kläder, tillgång till hjälp att sy om kläder och att väva.


Efter kriget utvecklades verksamheten som föreningen Lidingö sy- och vävstuga. Så småningom tog Medborgarskolan över kursverksamheten med väv- och sömnadskurser. 


År 1993 upphör den dåvarande föreningen och den nuvande Föreningen Lidingö Vävstuga bildades. 


Vårt syfte - vår ambition


Vårt syfte är att främja och tillgodose intresset för vävning. Vi bevarar gammal kunskap och tillämpar den i modern design. Vår ambitionsnivå är hög. 


I våra nio vävstolar väver vi mer eller mindre avancerade vävar, allt från tuskaft till damast. Vi inspirerar varandra och lär av varandra. 


Vi finns i Medborgarskolans lokaler på Stockholmsvägen 62 i Lidingö.Att vara medlem


Vi arbetar gemensamt för att driva verksamheten i vår vävstuga. Verksamheten leds av en styrelse.


Vi hjälps åt att sätta upp vävar och bidrar också med att väva alster som vi säljer för att trygga föreningens ekonomi.


Vi söker nu nya medlemmar med minst grundläggande vävkunskaper. 


Medlemsavgiften är 500 kr per år för aktiva medlemmar och 200 kr för passiva medlemmar.