Medlemsprogram

Medlemsprogram våren 2020


  • Stickcafé hålls under våren varannan måndag (jämna veckor) klockan 13 i Vävrummet. Det bjöds på kaffe med kaka. 

  • Föreningens årsmöte hålls torsdag den 12 mars 2020 med sedvanlig valprocedur och presentation av planerna inför våren och sommaren.

  • En resa till Hälsingland och Forsa folkhögskola planeras till våren 2020.