Medlemsprogram

Medlemsprogram


Vårt stickcafé för medlemmar startar igen måndag den 15 januari 2024 klockan 13.


Vårt årsmöte hålls den 7 mars 2024 klockan 18 i vävstugan. Dagordning och årsredovisning är utskickad.


Vår studiecirkel i vävteknik och bindningslära fortsätter under våren med inrktning på kontramarsch.